xlaed-consult-servicii

Servicii

Asset Management in domeniul energiei regenerabile

Read More

Asset Management in domeniul energiei regenerabile

Consultanta in afaceri

Read More

Consultanta in afaceri

Inspectii cu drone

Read More

Inspectii cu drone

Proiectare si asistenta tehnica

Read More

Proiectare si asistenta tehnica

Obtinere avize si acorduri

Read More

Obtinere avize si acorduri

Consultanta in domeniul fondurilor europene

Read More

Consultanta in domeniul fondurilor europene

Consultanță în afaceri

identificarea şi evaluarea ideii de afaceri

Read More

identificarea şi evaluarea ideii de afaceri


analiza indicatorilor tehnico-financiari şi interpretarea rezultatelor

Read More

analiza indicatorilor tehnico-financiari şi interpretarea rezultatelor


identificarea oportunităţilor de finanţare sau colaborare

Read More

identificarea oportunităţilor de finanţare sau colaborare


consiliere în negocierea termenilor şi condiţiilor de colaborare sau asociere cu potenţiali parteneri regionali/naţionali

Read More

consiliere în negocierea termenilor şi condiţiilor de colaborare sau asociere cu potenţiali parteneri regionali/naţionali


mobile

Asistență în managementul proiectelor

Identificarea formelor de finantare ce se preteaza pentru tipul de investitie propus de beneficiar

Read More

Identificarea formelor de finantare ce se preteaza pentru tipul de investitie propus de beneficiar

Elaborarea de studii şi analize de specialitate

Read More

Elaborarea de studii şi analize de specialitate

Elaborarea documentaţiilor în vederea obţinerii avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare proiectului

Read More

Elaborarea documentaţiilor în vederea obţinerii avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare proiectului

Elaborarea documentaţiilor pentru solicitarea finanţării

Read More

Elaborarea documentaţiilor pentru solicitarea finanţării

Asistenţă în implementarea tehnică şi financiară a proiectelor

Read More

Asistenţă în implementarea tehnică şi financiară a proiectelor

Asistenţă post-implementare

Read More

Asistenţă post-implementare

Elaborare Strategii

Dezvoltare Durabilă

Obiectivul general al unei Strategii de Dezvoltare Durabilă este de a identifica şi dezvolta acţiunile care permit comunităţilor să obţină o îmbunătăţire continuă a calităţii vieţii, atât pentru generaţiile prezente, cât şi pentru cele viitoare, prin managementul eficient al resurselor, valorificarea potenţialul economic şi inovator, asigurarea coeziunii sociale şi a protecţiei mediului.

Eficiență Energetică

Scopul principal al Strategiei de Eficienţă Energetică îl constituie stabilirea posibilităţilor şi mijloacelor de creştere a eficienţei energetice în sinergie cu politicile naţionale din domeniu, identificarea modalităţii de implicare activă a autorităţilor locale, mediului privat şi societăţii civile, alocarea resurselor financiare necesare şi desemnarea responsabilităţilor şi a principalelor etape de implementare într-un Plan de Acţiune.

iphone

Implementarea Planurilor de Acţiune pentru Eficienţă Energetică

Reprezintă transpunerea în practică a măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei de Eficienţă Energetică, incluzând un mecanism de verificare periodică a rezultatelor obţinute şi un plan de comunicare a acestora. <br><br> Soluţii de eficienţă energetică oferite în cadrul unui Plan de Acţiune:

utilizarea de tehnologii bazate pe cogenerare pentru sistemul de termoficare a localităţii;

Read More

utilizarea de tehnologii bazate pe cogenerare pentru sistemul de termoficare a localităţii;

modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public;

Read More

modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public;

tehnologii inovative aplicabile în transportul public;

Read More

tehnologii inovative aplicabile în transportul public;

utilizarea surselor de energie regenerabilă – eoliană, fotovoltaică, obţinută din biogaz/biomasă;

Read More

utilizarea surselor de energie regenerabilă – eoliană, fotovoltaică, obţinută din biogaz/biomasă;

modalităţi de eficientizare a consumului de energie electrică şi termică pentru operatorii economici.

Read More

modalităţi de eficientizare a consumului de energie electrică şi termică pentru operatorii economici.

xlaed-consult-consultanta-achizitii-publice

Consultanţă şi asistenţă în domeniul achiziţiilor publice

Sunt incluse servicii de identificare a cererilor de ofertă sau proiectelor de investiţii, elaborarea documentaţiilor necesare ofertei(documente de calificare şi oferta tehnică), consiliere pe parcursul derulării procedurii de achiziţii şi implementării contractului de lucrări.

Suntem la un apel distanță

telefon

Sună-ne

Vrei să afli mai multe?

email

Dă-ne Mesaj


maps